Deutsch English

     Configuraţia etnoculturală a zonei Rupea relevă prezenţa satelor săseşti care imprimă zonei un specific identitar dominant.
 
     Caracterul de zonă multietnică se datorează convieţuirii cu românii fie în satele locuite de ei, devenind sate mixte, fie vecinătaţi cu sate românesti si maghiare compacte. Saşii si românii îndeosebi au dezvoltat o cultură tradiţională rurală proprie care conferă zonei Rupea un profil etnografic clar definit cu trăsături autentice evidente.

   Muzeul etnografic “Gheorghe Cernea” evocă lumea rurală din jurul oraşului Rupea dar şi târgul Cohalm cu spaţiile comerciale, loc de întâlnire a locuitorilor zonei.