Deutsch English

    Târgul Rupea, atestat documentar din 1433 a dezvoltat de-a lungul timpului, în zona centrală, o arhitectură cu destinaţie comercială. Aici au funcţionat ateliere meşteşugăreşti, prăvălii şi băcănii de unde oamenii din împrejurimi îşi cumpărau diferite mărfuri îndeosebi pentru uzul gospodăresc precum şi accesorii pentru costumul românesc şi săsesc.

    În actuala clădire a existat prăvălia lui Michael Falk , rămasă până astăzi în amintirea localnicilor.