Deutsch English

    Gheorghe Cernea se distinge ca cea mai marcantă personalitate a zonei Rupea, dedicată folclorului şi etnografiei româneşti.

    Cercetător neobosit al satelor din sudul Transilvaniei, îndeosebi din Podişul Târnavelor, a cules un vast material folcloric literar şi muzical, valorificat în volume de mici dimensiuni dintre care menţionăm debutul său, Floricele din jurul Cohalmului, Poezii populare din Ardeal, Buc . 1929.

    Conferenţiază despre valoarea creaţiei populare româneşti, organizează expoziţii etnografice la Sibiu, Făgăraş, Paloş, înfiinţează în perioada interbelică la Bucureşti un ziar şi o societate culturală, şezători folclorice, participă la emisiuni radiofonice.

    În decursul vieţii a colecţionat peste 8000 obiecte cu valoare etnografică pentru a întemeia un muzeu la Sighişoara. A rămas doar un deziderat din cauza războiului şi a regimului comunist.

    Meritele sale au fost recunoscute de elite ale culturii româneşti precum Nicolae Iorga, Tiberiu Brediceanu, Octav Suluţiu.