Deutsch English

    Momentele importante din viaţa românilor din zona Rupea, naşterea, căsătoria, moartea, s-au desfăşurat în casa dinainte, cel mai reprezentativ spaţiu al familiei. Funcţia utilitară a spaţiului de locuit este destinată bucătăriei (tinda) cu cuptor şi vatră.

    În schimb, funcţia simbolică este îndeplinită de patul înalt care are rol de prestigiu pentru familie, semn al hărniciei femeii prin bogăţia ţesăturilor etalate. Valenţele funcţionale şi decorative sunt completate de laiţele lungi pentru şezut, lada de zestre, masa cu scaune cu spătar, cuierele cu farfurii şi cancee care înconjoară pereţii; toate sunt pictate policrom în maniera stilistică a barocului târziu ţărănesc.

    Ţesăturile lucrate în război cu decorul geometric stilizat cât şi icoanele pe sticlă de factură ortodoxă, nelipsite în casele româneşti, conduc spre afirmarea unei puternice identităţi locale.