Deutsch English

    Spaţiul de locuit al saşilor din zona Rupea, prin tipologia morfologică şi estetică specifică, transmite un pronunţat mesaj identitar.
 
    Schema de amplasare a pieselor de mobilier pictat este dominată de patul înalt care concentrează textilele decorative brodate; întregul ansamblu cu farfurii şi cancee de lut, agăţate în cuiere lungi, masa cu ladă, bufetul pentru vase etc, sugerează un mod tradiţional de locuire rurală care s-a transmis sute de ani; în egală măsură, reprezintă o formă simbolică de reprezentare socială şi economică a familiei, este un perimetru privat cu Spruch-uri, ţesături cu texte moralizatoare, unde familia săsească de religie protestantă se regăseşte armonios în relaţia cu Dumnezeu.