Deutsch English

    Dintre obiceiurile de trecere din ciclul vieţii se evidenţiază în zona Rupea nunta cu călăraşi, un ansamblu de acte rituale deosebit de complexe prin semnificaţii, care antrenează întreaga comunitate; sunt o succesiune de momente care asigură comunicarea şi apropierea între viitoarele neamuri, întemeierea unei noi familii.

    Actanţii principali, mirele, mireasa cu bortele cu peuni, nunul, nuna, chemătorii, stegarul, călăraşii, femeile care încarcă zestrea, au roluri simbolice în cadrul ceremonialului, în timp şi spaţiu, într-o ordine consfinţită de normele tradiţionale. Aceste reguli indică mecanisme de reglare simbolică în mentalitatea tradiţională care aveau drept scop funcţionarea şi perpetuarea comunităţii rurale.