Deutsch English

    Săpăturile arheologice de la Drăuşeni confirmă practicarea olăritului înainte de sec. XVIII. Fragmentele ceramice atestă o producţie de vase roşii nesmălţuite şi smălţuite verde folosite în gospodărie.

    Cea mai cunoscută perioadă, considerată performanţa artistică a olarilor saşi din Drăuşeni, este cea cuprinsă între 1730 şi 1850; este caracteristic decorul floral de inspiraţie barocă în albastru-cobalt, realizat cu cornul şi pensula peste angoba alb-gălbuie .
 
    Urmează smalţul transparent şi arderea oxidantă în cuptor. Acest tip de ornamentică este aplicat cănilor mari de vin folosite de vecinătăţi, canceelor, farfuriilor, cahlelor, piese care făceau parte din amenajarea interiorului săsesc tradiţional .