Deutsch English

    Printre sărbătorile de vară cu dată fixă, desfăşurate la mijlocul anului calendaristic în ziua de Sf. Petru şi Pavel (29 iunie) la saşii din Viscri, cea mai importantă este sărbătoarea cununii, Kryinemachen , un vechi ritual agrar închinat vegetaţiei, recoltei, prosperităţii oamenilor şi divinităţii.
 
    Scenariul ritual este susţinut de fetele şi feciorii confirmaţi care se supun unui program complex de manifestări: ridicarea coroanei cu flori şi frunze verzi de stejar, animarea locului de dans prin gruparea participanţilor pe sexe, rostirea unor texte de propiţiere în versuri din partea conducătorului Bruderschaft-ului, dansuri simbolice şi muzică de fanfară.